ELEKTROMAGNETSKI MJERAČ PROTOKA U ODVODNJI

Mjerač se sastoji od elektromagnetskog instrumenta tip Endress+Hauser Promag, specijalnog sifona i operatorskog panela.

EV Mag50 Mjerač protoka

Sifon se ugrađuje na postojeću kanalizacijsku cijev tako da se dobiva cijev koja je stalno puna s vodom te se može ugraditi elektromagnetski instrument koji u punom profilu mjeri brzinu vode i primjenom formule Q=AxV izračunava vrlo precizno protok vode.

Tipično se ovaj mjerač koristi za male promjere cijevi Dn100 do Dn250 te se precizno mjere mali protoci od nekoliko l/s.
Također se može ovaj mjerač ugrađivati i na velikim cijevima promjera do Dn2000 na primjer na izlazima većih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda što iziskuje izgradnju i specijalnog sifona.

Vrijednosti trenutnog i ukupnog protoka se prikazuju na operatorskom panelu i dobivaju na telemetrijskim izlazima. Napajanje mjerača može biti baterijsko, iz solarnih panela ili 230V.

Više o teoriji MJERENJE PROTOKA VODE U SUSTAVIMA ODVODNJE...