Vanis RTU

Vanis telemetrijska stanica

Vanis RTU udaljena stanica kao iznimno bitan element Vanis sustava za nadzor i upravljanje služi kao spona između glavne stanice s jedne strane i mjernih instrumenata i  upravljačkih elemenata s druge strane.

Vanis RTU stanice imaju sljedeće važne funkcije:

  • komunikacija s glavnom stanicom
  • prijenos u glavnu stanicu vrijednosti mjerenja i signala
  • izvršavanje komandi dobivenih iz glavne stanice
  • podešavanje datuma i vremena iz glavne stanice
  • spontano javljanje alarma glavnoj stanici
  • mjerenje sati rada pojedinih uređaja
  • logiranje podataka
  • lokalno upravljanje (npr. crpkama na bazi nivoa vode)

Vanis RTU stanice mogu imati različite konfiguracije s različitim brojem digitalnih ulaznih, digitalnih izlaznih, analognih ulaznih i analognih izlaznih točaka te Ethernet, RS232 ili RS485 komunikacijskih modula.

Sve stanice se isporučuju u zaštitnom ormaru s napajanjem 230V i standardnim UPS uređajem za besprekidno napajanje čime se osigurava nastavak rada i u slučaju nestanka struje.
Da bi se dobila distribuirana arhitektura, Vanis RTU stanice se mogu povezati u lokalnu mrežu korištenjem optičkih kabela.

Vanis RTU je snažna udaljena stanica koja se izvodi na bazi pouzdanih modularnih ili kompaktnih PLC-ova koji rade pod kontrolom ugrađenog Vanis PLC softvera.

Vanis RTU stanica koristi vlastiti MV/P protokol za komuniciranje s VisualCall7 softverom ili standardni OPC server. Komunikacija sa RTU stanicama se vrši regularnim prozivanjem ili odzivom na spontano javljanje.

Nazad na proizvode