VisualCall 7

Softver za nadzor i upravljanje

VisualCall softver je važan dio Vanis sustava za nadzor i upravljanje odnosno SCADA i telemetrijskog sustava koji djeluje u Microsoft Windows® okruženju na računalu. Sa snažnim dispečerskim sučeljem na engleskom ili hrvatskom jeziku, Visual Call iz glavne stanice kontrolira udaljene stanice (RTU) koje su povezane na glavnu stanicu GSM, GPRS, radio, kabelskim, LAN i internetskim vezama.

VisualCall može biti konfiguriran kao glavna-dispečerska ili kao klijent-nadzorna stanica. Glavna stanica komunicira sa udaljenim stanicama radi upravljanja i prikupljanja podataka, signala, alarma, dok klijent stanice komuniciraju samo sa glavnom stanicom i od nje dobiva podatke radi nadzora i prezentiranja rada SCADA sustava. Klijent stanice su vezane na glavnu stanicu preko LAN i Internetske mreže.

VisualCall standardno podržava vlastite udaljene stanice iz serije Vanis RTU kao i udaljene stanice drugih proizvođača. Također se mogu definirati i interne stanice kod kojih se vrijednosti točaka ne dobivaju mjerenjem već programiranjem i internim izračunavanjem.

Za komunikaciju sa udaljenim stanicama se koriste razni protokoli među kojima su najčešći vlastiti MV/P protokol ili standardni OPC server.

S jednostavnim značajkama za korištenje kao što su grafičko korisničko sučelje, programiranje, spremanje podataka i analiza trendova, VisualCall daje potporu funkcijama upravljanja i vizualiziranja kontrolnog i telemetrijskog sustava.

VisualCall realizira svoje funkcije kroz softverske module koji se aktiviraju tako što se mišom klikne odgovarajuća ikona.


Moduli VisualCall softvera

Osnovni Vi-Call modul prenosi podatke između glavne stanice i udaljenih stanica. Ovaj modul mora biti aktivan stalno da bi ostali moduli mogli koristiti najnovije podatke koji dolaze iz prozivanih udaljenih stanica. Također se u ovom modulu izvršavaju prethodno programirane instrukcije te se spremaju binarne i numeričke vrijednosti u internu ili SQL bazu podataka i nadziru i bilježe alarmi i sistemske aktivnosti. Iz ovog modula se poziva modul Prikaz. Komunikacija sa udaljenim klijent ili RTU stanicama se vrši regularnim prozivanjem ili reagiranjem na spontano javljanje SMS poruka o alarmima. Također je moguće slanje e-mail i SMS poruka o alarmima i mjerenjima

Modul Grafika je grafički modul kojim korisnik može kreirati i korigirati prikaze.

Modul Prikaz prikazuje odabrane prikaze koji su prethodno bili kreirani u modulu Grafika. Prikaz pokazuje u realnom vremenu izmjerene podatke u formi dijagrama, teksta i ikona. Također dispečer može poslati komande perifernoj stanice iz tekućeg prikaza.

Konfigurator modul se koristi za konfiguriranje kontrolnog sustava. Konfiguracija treba odgovarati stvarnim uređajima koji čine kontrolni sustav. Također se iz ovog modula mogu mijenjati sistemske opcije, te se mogu programirati instrukcije za automatsko izvršenje komandi.

Moduli izvještaja Statistika i Poruke se koriste za dobivanje raznih formi izvještaja o izmjerenim podacima, alarmima, uključujući trend i statističku grafičku analizu.

Nazad na proizvode