Električna energija iz obnovljivih izvora

VANIS d.o.o. se bavi projektiranjem i proizvodnjom uređaja i softvera za kontrolu procesa kod postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

To su prije svega:

  • uređaji za elektro napajanje vodikovim gorivnim ćelijama
  • sunčane elektrane i valoelektrane