Štednja električne energije

Industrijsko brojilo

Prekomjerna ili neracionalna potrošnja električne energije u industrijskom postrojenju, poslovnom objektu ili u hotelu je česta jer se potrošnja ne prati na bazi 24 satnog nadzora, već samo iz jednomjesečnih računa koje isporučuje elektra, ali onda je već kasno.

Za uvođenje racionalne potrošnje električne energije potrebna su samo tri koraka:

  • Postavljanje sustava za mjerenje i nadzor potrošnje električne energije
  • Analiza potrošnje i otkrivanje "krivaca" za prekomjernu potrošnju
  • Ugradnja mjera i uređaja za štednju električne energije

Sustav za mjerenje i nadzor potrošnje električne energije kontinuirano mjeri i nadzire sljedeće električne veličine: energija i trenutna snaga ( radna i jalova), faktor snage, napon i struja za sve tri faze i frekvencija

VANIS d.o.o. je specijaliziran za uvođenje sustava koji će osigurati racionalnu potrošnju električne energije što je bitan korak ka štednji i efikasnom poslovanju.