Energija morskih valova

Opće je prihvatljiva činjenica da je snaga morskih valova u svjetskim morima iznimno velika, međutim energija morskih valova se iskorištava vrlo malo.
EU Komisija u svom dokumentu „KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA, Plava energija, Djelovanje potrebno za iskorištavanje potencijala energije europskih mora i oceana do 2020. i kasnije“  iz 2014 godine naglašava ekonomsku važnost iskorištavanja energija valova mora i oceana kao obnovljive energije, za koju imaju naziv „plava energija“, te „plavo gospodarstvo“.
Mada Jadransko more u odnosu na ostala svjetska mora i oceane ne spada u mora koja su vrlo bogata energijom valova, ipak je vrijedno graditi na Jadranu elektrane na morske valove (valoelektrane) imajući u vidu da je su to obnovljivi izvori kojima je Hrvatska bogata zbog svoje duge obale.
VANIS d.o.o. je razvio vlastiti patentirani pretvornik energije morskih valova (Wave Energy Converter – WEC) s oznakom VANIS-WEC-1.
Kao i većina komercijalnih pretvornika, naš pretvornik je po lokaciji obalni, po tipu plutača s linearnim generatorom električne energije, čime se osigurava niska cijena izgradnje i pogona zbog jednostavne konstrukcije i minimalnih građevinskih zahvata. Valoelektrana se sastoji od više pretvornika pa se postiže proširivost nominalne snage u opsegu 10kW do 1MW i više.