Valoelektrana

VANIS d.o.o. pruža rješenja za korištenje snage morskih valova koja se zasnivaju na našem rješenju pretvornika energije morskih valova u električnu energiju i linearnom generatoru s permanentnim magnetima.

Vanis pretvornik se zasniva na tri glavna dijela:

  • Plutača oblika šuplje polusfere koja se nalazi na moru uz samu obalu
  • Prijenosnika snage koji uključuje poluge, koloture i užeta
  • Četiri električna linearna generatora koja su spojena na jednu plutaču preko prijenosnika snage. Linearni generatori su smješteni u zaštitnoj kućici na morskoj obali.s

 

Na sljedećoj animiranoj slici prikazan je princip rada Vanis pretvornika energije morskih valova u električnu energiju.

 

 

 

Valoelektrana (elektrana na morske valove) se sastoji od niza pretvornika energije morskih valova, kontrolnog sustava i ostalih pomoćnih dijelova. Plutača je na morskoj površini i samo plutača ima dodir s morskom vodom.
Sljedeća slika prikazuje 3D model valoeelektrane.

 

 

 

 

 

Linearni električni generatora cilindričnog oblika se sastoji od jednostavne konstrukcije statora sa zavojnicama i translatora s permanentnim magnetima, što omogućava postavljanje generatora na morsku obalu u vertikalni položaj.

Translator je spojen na plutaču s dva užeta preko dva para kolotura i dvije poluge. Ovim se postiže linearno kretanje translatora gore-dolje unutar ovalnih zavojnica statora u smjeru dizanja i spuštanja vala, što inducira napon u vodičima zavojnica generatora. .