Upute za korištenje aplikacije Gps Parcela

Gps Parcela

Nakon što aplikacija starta, vidjet ćete na ekranu kartu svoje lokacije i donju alatnu traku s ikonama.

 

S lijeva na desno nalaze se sljedeće ikone: Prijava, Podaci, Moja parcela, Moja lokacija, Stil karte (ulice / krajolik)
Desno od ikona nalaze se sljedeći podaci:
Udaljenost od moje lokacije do moje parcele
Zemljopisna širina i dužina moje lokacije, u oblim zagradama
Točnost GPS-a, u uglatim zagradama, u metrima
Broj Gps točaka kada je moja brzina nula, u vitičastim zagradama, za izračun srednje (zemljopisne širine i dužine)
Moja brzina kretanja, u m / s
Izvor Gps-a (satelit, Wi-Fi, ...)

Dodirnite ikonu Prijava kako biste se prijavili sa svojom e-mail adresom i lozinkom.
Prvo odaberite jedan od jezika: engleski, njemački, talijanski, hrvatski. Zadani jezik je engleski.
Kod prvog starta aplikacije od vas će se tražiti da registrirate svoj korisnički račun sa sljedećim podacima koje trebate utipkati: Vaša e-mail adresa i lozinka, Vaše ime i adresa. Da biste koristili ovu aplikaciju za pronalaženje parcela, trebate platiti naknadu za aktivaciju GPS karata. Naknada iznosi 200 kn, odnosno 28 EUR, s uključenim PDV-om. Nakon što kreirate korisnički račun, primit ćete e-poštu koja sadrži ponudu s uputama za plaćanje. Nakon što primimo Vašu uplatu, moći ćete koristiti aplikaciju.
Vaša e-mail adresa i lozinka vezane su za Vaš mobitel i nitko ne može koristiti Vašu email adresu i lozinku za prijavu u aplikaciju Gps Parcela na nekom drugom mobitelu.

Dodirnite ikonu Podaci da biste uređivali podatke o parceli u novom prozoru.

Gps Parcela U ovom prozoru možete:
Kreirati parcelu odabirom trenutnih Gps koordinata
Kreirati parcelu unošenjem Gps koordinata
Kreirati parcelu unošenjem HTRS96 (E,N) koordinata
Ažurirati unesene Gps koordinate
Importirati txt datoteke s Gps koordinatama parcele
Importirati txt datoteke s HTRS96 koordinatama parcele Obaviti automatsku konverziju iz HTRS96 u Gps koordinate
Obaviti automatski izračun površine parcele, opsega i duljina stranica parcele
Spremiti datoteku parcele u lokalnu memoriju mobitela
Otvoriti datoteku pacele iz lokalne memorije mobitela
Datoteka parcele je txt datoteka koja u svakom retku ima jedna lomnu točku s Gps koordinatama koje su razdvojene s točka-zarezom, na primjer 45.143812;14.771649

Dodirnite ikonu Moja Parcela kako biste prikazali kartu odabrane parcele.
Parcela je označena s markerom žute boje.

Dodirnite ikonu Moja lokacija da biste prikazali kartu moje lokacije.
Trenutna lokacija se označava markerom zelene boje.
Međutim ako se prestanete kretati (brzina kretanja je nula) onda počne automatski izračun srednje vrijednosti za longitudu i latitudu u zadnjih 10 učitanih Gps točaka za koja je točnost manja od 5 m (za Android). Točke s točnošću većom od 5 m se ne uzimaju u izračun. Boja markera lokacije postane crvena i u oblim zagradama se prikazuje srednja vrijednost za longitudu i latitudu, čime se postiže veća točnost očitanja Gps koordinata.

Morate znati da točnost podataka i karte nije apsolutna, jer ovisi o puno čimbenika. Na primjer točnost GPS koordinata je promjenljiva, katastarske karte na geo portalima nisu uvijek apsolutno točne. Iako je u većini slučajeva prikaz Vaše parcele odgovara stvarnom stanju na terenu, ipak se može dogoditi da to nije uvijek tako, zbog netočnih ulaznih podataka.