Gps Parcela mobilna aplikacija

Korisnici aplikacije Gps Parcela

Ova aplikacija je prvenstveno namijenjena svim privatnim vlasnicima zemljišta koji žele imati u svom mobitelu ili tabletu album svih svojih parcela s odgovarajućim kartama i ostalim podacima, tako da mogu jednostavno navigirati do svojih zemljišta.
Aplikacija je također namijenjena i svim stručnjacima koji se bave nekretninama, zemljištima, preciznom poljoprivredom i šumama.
U smislu ove aplikacije parcela je svako zemljište koje ima svoje granice određene lomnim točkama. Najčešće parcela može biti katastarska čestica ali može biti i dio poljoprivrednog zemljišta na kojem ste na primjer zasadili jabuke ili posijali kukuruz. Lomne točke se definiraju s GPS (WGS84) koordinatama koje su poznate kao latituda i longituda odnosno kao geografska širina i dužina.
Lomne točke se mogu definirati i u drugom referentnom koordinatnom sistemu koje pruža vaš geoportal.
Ova aplikacija podržava koordinatne sisteme i geoportale u sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Estonija, Francuska, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Njemačka, Poljska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska i Europa.
Koordinate možete očitati s karte odgovarajućeg geoportala.

Pročitajte Upute za korištenje ...


Gps navigacija do Vaše parcele

Značajke aplikacije:


- Identifikacija parcele, katastarske čestice
- Grafički prikaz parcele na karti na zaslonu mobitelu
- Prikaz udaljenosti mobitela do parcele
- Prikaz trenutne lokacije mobitela na karti
- Očitanje trenutnih Gps koordinata
- Poboljšanje točnosti očitanja trenutnih Gps koordinata
- Kreiranje parcele unošenjem koordinata
- Ažuriranje unesenih koordinata
- Preuzimanje koordinata parcele s našeg web servera
- Konverzija iz referentnih koordinata u Gps(WGS84) koordinate
- Izračun površine parcele i duljina stranica parcele
- Spremanje datoteke parcele u lokalnu memoriju mobitela
- Podrška za jezike engleski, njemački, talijanski, hrvatski, slovenski, srpski, češki, slovački, poljski, španjolski, portugalski, francuski.
- Podrška za GNSS satelite i dualni frekvencijski pojas L1+L5
- Popis trenutnih vidljivih GNSS satelita s frekvencijskim pojasevima
- Snimanje podataka o svojoj trenutnoj lokaciji (koordinate, brzina, vrijeme) tijekom hodanja ili vožnje. Podaci se spremaju u dnevnu datoteku rute.
- Kreiranje i prikazivanje paralelnih linija navođenja koje se koriste u preciznoj poljoprivredi.

Pročitajte: Točnost Gps podataka ...


Kako odrediti Gps koordinate s geoportala

Kako odrediti HTRS96 koordinate katastarske čestice korištenjem interneta

U Hrvatskoj se u službenom katastru koristi HTRS96/TM referentni koordinatni sustav sa (E,N) koordinatama. Do približno točnih HTRS96 koordinata za Vašu katastarsku česticu u Hrvatskoj možete jednostavno doći tako što ovdje kliknete na sljedeću web stranicu:
katastar Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.
Odaberite katastarski ured i katastarsku općinu zatim upišite broj i podbroj vaše katastarske čestice. Odaberite grafički prikaz (GRAFIKA) i pojavit će se karta s vašom česticom ( u plavoj boji) i sa svim susjednim česticama.
Moći ćete pročitati HTRS96 koordinate (E,N) za svaku točku vaše čestice na koju ste prislonili miša. Zatim možete sve (E,N) točke utipkati u aplikaciju izravno. Aplikacija automatski konvertira HTRS96 u Gps koordinate. Za sva pitanja možete nas nazvati na telefon ili viber +38598219762 ili poslati upit.

Kako pronaći parcelu na terenu

Budite sami svoj majstor i uz pomoć mobilne aplikacije Gps Parcela
pronađite na terenu vašu katastarsku česticu

Uz pomoć ove aplikacije vlasnik lako može samostalno pronaći svoju čestice, što je važno u sljedećim slučajevima:
-Vlasnik je naslijedio česticu, ima podatke o katastarskoj općine i broju katastarske čestice ali ne zna točnu lokaciju čestice.
-Vlasnik ima sve podatke o čestici ali je ne može više naći jer je sve zaraslo na području gdje bi trebala biti čestica.
-Vlasnik ima sve podatke o čestici ali je ne može lako naći s traktorom u velikom polju.
Znat ćete s relativnom točnošću da ste na vašoj čestici ako se zeleni marker (koji označava položaj vašeg mobitela na karti) pojavi unutar granica karte vaše parcele.

 

Preuzmite aplikaciju iz trgovine

Gps Parcela

  • Parcela
  • Parcela
  • Parcela