Vanis RTU stanica

Koncept RTU

Vanis RTU udaljena stanica kao je iznimno bitan dio Vanis sustava za nadzor i upravljanje služi kao spona između glavne stanice s jedne strane i mjernih instrumenata, upravljačkih elemenata i procesne opreme s druge strane.

Vanis RTU se sastoji od sljedećih elemenata:

 • PLC
 • Panel PC
 • GPRS modem
 • 3G/4G router za Internet komunikaciju
 • Vanis PLC program
 • VisualCall7 lokalna SCADA za Panel PC

Vanis RTU stanica obavlja sljedeće važne funkcije

 • komunikacija s glavnom stanicom korištenjem bežičnog 3G/4G routera i Interneta
 • prijenos u glavnu stanicu vrijednosti mjerenja i signala
 • izvršavanje komandi dobivenih iz glavne stanice
 • slanje SMS alarma
 • lokalno spremanje podataka
 • lokalno upravljanje

Vanis RTU stanice mogu imati konfiguracije PLC-a s različitim brojem digitalnih ulaznih, digitalnih izlaznih, analognih ulaznih i analognih izlaznih točaka te Ethernet, RS232 ili RS485 komunikacijskih modula.
Sve stanice se isporučuju ili u glavnom razvodnom ormaru ili u posebnom zaštitnom ormaru s napajanjem 230V i standardnim UPS uređajem za besprekidno napajanje čime se osigurava nastavak rada i u slučaju nestanka struje.
Vanis RTU stanice su bazirane na pouzdanim Schneider PLC-ovima koji rade pod kontrolom ugrađenog Vanis PLC softvera. PLC i lokalni PC komuniciraju koristeći brzu Ethernet vezu. Za komuniciranje s glavnom SCADA stanicom Vanis RTU stanica koristi IEC 60870-5 protokol ili vlastiti MV/P protokol.