Pročišćavanje otpadnih voda MBR tehnologijom

MBR Princip Rada

MBR je tehnologija koja pripada grupi separacijskih procesa s biološkom obradom s aktivnim muljem.

Mehanička predobrada otpadnih voda prilagođena je zahtjevima bioloških procesa koji se odvijaju unutar bio-reaktora. Proračuni jedinice za obradu voda izrađeni su za određen broj reaktora uređaja uzevši u obzir karakteristične oscilacije količina i kakvoće dotoka na uređaj, a kako bi parametri efluenta na izlazu iz uređaja uvijek bili u granicama zadanih.

MBR sustav obrade komunalnih otpadnih voda omogućuje obradu otpadnih voda u četiri osnovne faze i nizu podfaza, ovisno o tehničkoj izvedbi. Aeriranjem vode i zadržavanjem optimalne količine aktivnog mulja za rast mikroroganizama u 10 -15 dana u bazenu bioreaktora nastani dovoljan broj mikroroganizama, da u kratkom vremenu obrade sve organske tvari, koje opterećuju otpadnu vodu.

Nakon biološke obrade voda se propušta kroz membrane, koje zadržavaju mikroroganizme i sve zaostale organske i anorganske tvari a propuštaju vodu visokog stupnja čistoće. Čišćenje separacijskog sustava –mikrofiltracijske membrane obavlja se povratnim pranjem u kratkim vremenskim intervalima bez zaustavljanja procesa pročišćavanja.

Solutions: Water 2

Postignuta kakvoća efluenta bolja je od zakonski zahtijevane.

Više o uređajima za pročišćavanje otpadnih voda

Više o teoriji mjerenje protoka vode u sustavima odvodnje