Ulagači

Services

Put do komercijalizacije

Vanis d.o.o. planira komercijalizirati svoje patentirano rješenje valoelektrane sa sljedećim koracima:

  • Okupljanje dionika zainteresiranih za projekt valoelektrana.
  • Povećanje broja zaposlenika , koji bi omogućili proizvodnju važnijih dijelova valoelektrane, te djelatnosti prodaje, marketinga i montaže.
  • Formiranje klastera partnerskih poduzeća koje bi proizvodila ostale dijelove pretvornika.
  • Dokapitalizaciju društva Vanis d.o.o. uključenjem novih ulagača i transformacijom u dioničko društvo.

Ciljano tržište

Tipični kupci valoelektrana u svijetu su kompanije koje se bave proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Naše ciljano tržište za valoelektrane jest tržište Europske Unije u pomorskim državama koje imaju mora kao što su Jadransko more, Egejsko more, Sredozemno more s dominantno malim valovima (visine do 2 m ) koje je praktično prazno.

Tržište Hrvatske

Sada u Hrvatskoj ne postoji niti jedna elektrana na morske valove . Komercijalizacijom našeg rješenja u EU i u Hrvatskoj situacija na tržištu će se promijeniti jer Komisija Europske Unije potiče korištenje morskih valova kao obnovljivog izvora energije.

Ključni kupci

Ključni kupci Vanis valoelektrana su:

  • lokalne elektroprivrede i lokalne zajednice u zemljama EU koje imaju mora s malim valovima.
  • kompanije koje se već bave proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora , kao što su sunčana energija ili energija vjetra.
  • hotelske kompanije

Do ključnih kupaca dolazit će se direktnim marketingom bez kanale distribucije.

GreenHub Pro

 

Na sljedećoj animiranoj slici prikazan je princip rada Vanis pretvornika energije morskih valova u električnu energiju.

 

 

Natrag na vrh