Projektiranje

VANIS d.o.o. se bavi projektiranjem, tehničkim savjetovanjem i stručnim nadzorom nad izgradnjom objekata za obnovljive izvore energije, za elektro-napajanje vodikovim gorivim ćelijama, za industriju te za sustave vodoopskrbe i odvodnje.

To se naročito odnosi na objekte kojim se postiže ekološka zaštita kao što su:

  • Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda
  • Uređaji za proizvodnju pitke vode u gradskim vodovodima
  • Crpne stanice u odvodnji
  • Crpne stanice u vodoopskrbi

VANIS d.o.o. je posebno specijaliziran za izradu elektrotehničkih projekata automatike i
elektroinstalacija sljedećih razina:

  • Idejni projekt
  • Glavni projekt
  • Troškovnik
  • Izvedbeni projekt
  • Projekt izvedenog stanja

 

Elektroprojektiranje