Gorivni članak

Gorivni članak (goriva ćelija, fuel cell) je uređaj za proizvodnju električne energije korištenjem vodika iz odgovarajućeg spremnika i kisika iz zraka, gdje se dodatno dobiva samo voda.
Fuel Cell Za razliku od dizel agregata koji proizvodi električnu energiju iz dizel goriva uz opasne ispuštne plinove i buku, gorivni članak nema pokretnih dijelova, radi u tišini i nema nikakvih ispuštnih plinova koji zagađuju okoliš.
Postoji više tehnologija za izvedbu gorivnih članaka, međutim najsuvremenija tehnologija je PEM (Proton Exchange Membrane).

Glavne karakteristike gorivnih članaka su snaga (W ili kW) kojom se proizvodi energija te potrošnja vodika (L/min ili kg/h). Treba znati da na atmosferskom tlaku 1 g vodika zauzima prostor od 11,2 L. Međutim ako se vodik tlači – tipično na 10 bar, 100 bar, 300 bar ili 700 bar, prostor se značajno smanjuje.
Vodik dobiven elektrolizom vode se sprema u spremnike koji mogu biti specijalne boce s tlačenim plinovitim vodikom ili ili posebni spremnici u kojima je vodik vezan na metal formirajući slitinu metal hidrida.

Vanis d.o.o. nudi gorivne članke za sljedeće primjene:

  • Punjači baterija elektroničkih uređaja kao što su mobiteli, prijenosna računala, kamere i drugo
  • Backup pričuvna napajanja za industriju, telekomunikacije i druge poslovne primjene
  • Stalno napanje električnih strojeva , mjerne i nadzorne opreme i drugih električnih i elektroničkih uređaja.
  • Zamjena za baterije električnih i elektroničnih uređaja