Vodikova energija

Vodikova energija je naziv za električnu energiju koja se dobiva korištenjem vodika kao goriva u gorivnim člancima. Vodikova ekonomija se zasniva na vodiku kao ekološkom gorivu za razliku od fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin) koja su ekološki neprihvatljiva. Izgaranjem vodika dobiva se energija i voda te je vodik 100% siguran za prirodu.

Vodikova tehnologija uključuje primjenu sljedećih uređaja i postupaka:

  • elektrolizer kao uređaj za proizvodnju vodika elektrolizom vode
  • skladištenje i transport vodika
  • gorivni članak (goriva ćelija, fuel cell) kao uređaj za proizvodnju električne energije korištenjem vodika iz odgovarajućeg spremnika i kisika iz zraka, gdje se dodatno dobiva samo voda.

Očekuje se da će se vodik u bliskoj budućnosti dominantno koristiti za pogon električnih osobnih vozila, autobusa i kamiona. Naime električni automobil kao izvor energije može koristiti ili bateriju vrlo velikog kapaciteta ili gorivni članak sa spremnikom vodika.

Vodikova postaja je punionica auto-vodika za električna vozila koja kao gorivo koriste vodik i gorive ćelije umjesto baterija.

Zanimljivo je da se za proizvodnju 1 kg vodika treba utrošiti oko 9 litara vode, a da je 1 kg vodika dovoljan za 100 km vožnje automobilom.

Toyota Mirai

Toyota Mirai je vozilo koje ima vodikove gorivne članke, jedno od prvih vozila na vodik koje se prodaje komercijalno.

 

 

Hydrogen_Fueling_Station

Vodikova crpna stanica