Podrška Kupcima

Nakon prodaje svakom kupcu osiguravamo podršku za korištenje naših proizvoda . Podrška uključuje tehničku asistenciju , nadogradnju softvera i ugovore za podršku na razdoblje od 3 mjeseca ili 12 mjeseci. Podrška uključuje davanje savjeta telefonom, e-mailom i izlazak kod kupca radi rješavanja problema. Usluga se naplaćuje prema satima rada.

Natrag na usluge